Cestujete MHD alebo prímestskými linkami v Bratislavskom kraji?

Teraz si môžete kúpiť električenku alebo si dobiť elektronickú peňaženku aj priamo na pošte vo svojej mestskej časti, meste či obci.

  • Predložte svoju kartu pracovníkovi pošty a požiadajte o predaj električenky.
  • Uveďte o akú tarifnú zónu a tarifu času máte záujem a od kedy má byť električenka platná. Uhraďte nákup električenky v hotovosti, platobnou kartou Poštovej banky, Poštovou kartou alebo Poštovou kartou – Komerčnou. V prípade nákupu električenky na Bratislavskú mestskú kartu uhraďte nákup bezhotovostne kartou BMK, na ktorú si električenku kupujete.
  • Na potvrdenke si skontrolujte údaje o karte, zvolenú tarifnú zónu, tarifu času a platnosť.
  • Nákup električenky začína platiť 4 hodiny po jej dobití.     

Storno predaja električenky je možné uskutočniť do 15 minút od jeho realizácie na pošte.

Aký je postup pri dobití elektronickej peňaženky?

Elektronická peňaženka je služba na karte DPB, prostredníctvom ktorej si môžete dobíjať kredit a kupovať elektronické cestovné lístky. Minimálna výška dobitia elektronickej peňaženky na pošte je 10 EUR, maximálna výška kreditu (zostatku) je 150 EUR.

  • Predložte svoju kartu pracovníkovi pošty a požiadajte o dobitie elektronickej peňaženky.
  • Uveďte výšku dobitia.
  • Uhraďte dobitie elektronickej peňaženky v hotovosti, platobnou kartou Poštovej banky, Poštovou kartou alebo Poštovou kartou – Komerčnou.
  • Na potvrdenke si skontrolujte údaje o karte a výške dobitia elektronickej peňaženky.
  • Dobitie elektronickej peňaženky začína platiť 4 hodiny po jej dobití.

Storno dobitia elektronickej peňaženky je možné uskutočniť do 15 minút od jeho realizácie na pošte.

Kúpu električenky môžete zrealizovať na bezkontaktnú čipovú kartu, ktorú vydal DPB, Bratislavskú mestskú kartu alebo na ISIC kartu. Dobíjané karty musia byť platné a musia mať aktivovanú dopravnú funkcionalitu DPB (je potrebná návšteva pobočky DPB). V prípade nároku na Zľavnené cestovné a/alebo Bonusovú zľavu pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty tieto musia byť aktivované resp. prolongované.

Karty DPB (električenky)

Obycajny (1) DochodcovskyStudentsky Ziacky

Bratislavská mestská karta (BMK)

Bmk (1)

Karty ISIC

karty vydané slovenskými vysokými, strednými a základnými školami

Isic (1)

Dobitie elektronickej peňaženky môžete zrealizovať len na bezkontaktné čipové karty, ktoré vydal DPB.

Obycajny (1) DochodcovskyStudentsky Ziacky

Dobiť si môžete všetky typy tarifných pásiem (zóny 100 + 101 a ich kombinácie s regionálnymi zónami v rámci IDS BK) a časových taríf (7dní, 30 dní, 90 dní, 365 dní). Na pošte nie je možné zakúpiť električenku ak je jej cena 0,-EUR*

Tarifa času:  7, 30, 90 alebo 365 dní       
Od kedy
si môže zákazník
kúpiť električenku?  
1. Od dnes, ak električenka už neplatí.

2. Od zajtra, ak električenka platí dnes.

3. Najskôr 30 dní pred požadovaným dňom začiatku platnosti električenky.
Tarifa zóny:  Pre zóny 100 + 101 a ich kombinácie s regionálnymi zónami
Pre regionálne zóny alebo zónu 101 v kombinácií s regionálnymi zónami

Cenník predplatných  cestovných lístkov IDS BK.

Mapa tarifných zón IDS BK.

Kúpu električenky resp. dobitie elektronickej peňaženky môžete uhradiť v hotovosti, platobnými kartami Poštovej banky, Poštovou kartou a Poštovou kartou – Komerčnou. Ak je predaj predplatného cestovného lístka realizovaný  na BMK, tak je cestujúci povinný uhradiť tento nákup výlučne bezhotovostne, a to prostredníctvom BMK na ktorú električenku nakupuje.


* Na pošte nie je možné zakúpiť električenku, ak je jej cena 0,- EUR, teda
a) ak má cestujúci viac ako 70 rokov,
b) ak je uplatnená bonusová zľava pre určené skupiny s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji a cestujúci sú držitelia:  preukazu ŤZP alebo ŤZPS, diamantovej plakety prof. MUDr. Jánskeho, preukazu účastníka protifašistického odboja, protikomunistického odboja a politických väzňov a ich rodinným príslušníkom s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji (manžel, manželka, brat, sestra, deti).


DPBA Dochodcovsky Studentsky


Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.