Poštová karta - Komerčná je určená pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Umožňuje vykonávať bezhotovostné platby za vybrané tovary a služby na každej pošte. Zároveň môže jej držiteľ využívať výhody Prémiového programu Slovenskej pošty.

Obchodnik Postovej Karty

Mobilná aplikácia – Obchodník Poštovej karty

Viac informácii o produkte poštová karta nájdete na webstránke www.postova-karta.sk.

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.