Pre platiteľov (Občanov):

 • jednoduché a rýchle spracovanie dokladu na obchodných miestach
 • najdostupnejšia výplatná sieť na Slovensku

Pre spoločnosti (Emitentov):

 • efektívny a cenovo výhodný nástroj na odoslanie väčšieho množstva hotovostných platieb
 • minimalizovaná chybovosť pri spracovaní dokladu
 • flexibilná lehota splatnosti (15-90 dní)

Prostredníctvom ePOUKAZu na výplatu môžete dostať peniaze v hotovosti z celého Slovenska. Po obdržaní ePOUKAZu poštou ho stačí zobrať a navštíviť ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty alebo Poštovej banky, kde Vám doklad vyplatia na základe predloženia platného dokladu totožnosti (Občiansky preukaz). Ak za občana koná zástupca (zákonný, zmluvný a pod.) SPPS identifikuje a overuje identifikáciu občana aj zástupcu, ktorý predloží doklad z ktorého je zrejmé oprávnenie na jeho zastupovanie.

 Aký je postup?

 1. Pri priehradke pracovníkovi predložíte ePOUKAZ na výplatu a Váš platný doklad totožnosti (Občiansky preukaz).
 2. Po spracovaní a vrátení dokladu totožnosti na vyzvanie pracovníka ePOUKAZ podpíšete ako potvrdenie o prijatí platby.
 3. Pracovník Vám vyplatí peniaze, potvrdením o ich vyplatení je ústrižok z dokladu ePOUKAZu na výplatu.
 • Pri požiadavke na vyplatenie sumy nad 300 EUR je predkladateľ ePOUKAZu na výplatu povinný vopred kontaktovať príslušné obchodné miesto.
 • V opačnom prípade berie na vedomie, že okamžitý stav finančnej hotovosti na obchodnom mieste nemusí umožňovať vyplatenie sumy v požadovanej výške.

Postup pri vyplatení ePOUKAZov na výplatu (pre emitentov):

 1. Právnická osoba (Emitent) uzatvorí Zmluvu o spracovaní ePOUKAZov s SPPS.
 2. Emitent vytvorí a dodá SPPS elektronický Zoznam platieb na emisiu ako emisný súbor, ku ktorému vopred uhradí istinu na krytie výplat a poplatky.
 3. Po automatickom spárovaní dávky s úhradami zrealizuje SPPS emisiu a zasiela ePOUKAZy na výplatu adresátom (príjemcom platieb).
 4. Informácie o vyplatených ePOUKAZoch poskytuje SPPS emitentovi v elektronickej podobe v SEPA XML formáte prostredníctvom internet bankingu Poštovej banky alebo  cez sFTP server SPPS.

Infolinka

Bližšie informácie o ePOUKAZe na výplatu Vám poskytneme na Infolinke +421 2 5960 9999 každý deň od  07:00 do 22:00 hod.

Reklamácie

SPPS, a. s., Oddelenie platobných služieb
Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava
e-mail: spps@spps.sk

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.