SKPAY karta

SKPAY karta

  • Predplatená karta pre platby v obchodoch, na internete a výbery hotovosti

Viac informácií

Western Union

Western Union

  • Rýchly a spoľahlivý spôsob zasielania peňazí do celého sveta.

Viac informácií

Poštová karta

Poštová karta

  • Poštová karta – platí, šetrí, poisťuje.

Viac informácií

Rýchla platba faktúr

Rýchla platba faktúr

  • Platba prostredníctvom PAY by square kódu.

Viac informácií

ePOUKAZ na úhradu

ePOUKAZ na úhradu

  • Jednoduchý doklad na úhradu platieb.

Viac informácií

Služby cestujúcim

Služby cestujúcim

  • Kúpa električenky a dobitie el. peňaženky
    na pošte.

Viac informácií

Rýchly výber

Rýchly výber

  • Peniaze z platobnej karty na pošte.

Viac informácií

ePOUKAZ na výplatu

ePOUKAZ na výplatu

  • Jednoduchý doklad na výplatu hotovosti.

Viac informácií

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.