SPPS, a. s.
Nám. SNP 35
811 01 Bratislava

Obchodné miesta

Informácie o karte:
+421 2 54 419 753

Informačná linka dostupná počas pracovných dní
od 8:00 do 18:00.

E-mail: spps@spps.sk

IČO: 46 552 723

DIČ: 2023438681

IČ DPH: SK2023438681

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 5488/B

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.